FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - av Johan Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. Ita­li­ensk sal­lad som görs av moz­za­rel­la, to­ma­ter, ba­si­li­ka och oliv­ol­ja? 7. Har 6 ving­ar 8. Fast­sät­ta or­dent­ligt 10. Bort 11. På ett un­ge­fär 12. Ba­nan­bo­lag 14. Papp­ret 16. Flyts det lugnt i 17. Fick ef­fekt 19. Lik­gil­tig­het 21. Flod i Spa­ni­en 23. Fäng­el­seö 24. Drar in­te tur­bo? LODRÄTT: 1. Hon äls­kar film! 2. Hör hit! 3. Sat­te ned 4. Kan gå som din 5. Is­ra­els förs­te kung 6. Kon­ces­sion 9. Är fle­ra or­gan 13. Kom­mer ti­digt 15. Kan väd­ret va­ra 18. An­gri­per öron 20. Anod 22. Sur­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.