Re­ge­ring­en Ku-an­mäls av M

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Mo­de­ra­ter­na Ku-an­mä­ler nu re­ge­ring­en för han­te­ring­en av de många asyl­sö­kan­de­na hös­ten 2015.

Par­ti­et vill ve­ta vad re­ge­rings­kans­li­et egent­li­gen viss­te om vad som kom­ma skul­le.

Bak­grun­den är den ut­red­ning om flyk­ting­mot­ta­gan­det som kom i bör­jan av mars och som kon­sta­te­ra­de att re­ge­ring­en ha­de kun­nat sty­ra myn­dig­he­ter­na tyd­li­ga­re och fått i gång be­red­ska­pen ti­di­ga­re.

I syn­ner­het vill M att stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) och mi­gra­tions­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S) grans­kas. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.