Sex ter­roran­kla­ga­de grip­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

RYSSLAND. Sex per­so­ner har gri­pits i S:t Pe­ters­burg miss­tänk­ta för att ha re­kry­te­rat till terrorgrup­per, en­ligt rys­ka myn­dig­he­ter. De be­to­nar dock att det än­nu sak­nas be­vis för en kopp­ling mel­lan de grip­na och den miss­tänk­ta själv­mord­s­at­tac­ken i tun­nel­ba­nan i vec­kan då minst 14 män­ni­skor dö­da­des.

Ut­re­dar­na har pe­kat ut den dö­de gär­nings­man­nen som Ak­barzjon Dz­ja­li­lov. Dz­ja­li­lov ska ha va­rit rysk med­bor­ga­re, född 1995 i Kir­gi­zis­tan, en­ligt rys­ka me­di­er. (TT-AFP)

FOTO: DMITRI LOVETSKY/AP

Verk­lig­he­ten är till­ba­ka i S:t Pe­ters­burg. På tun­nel­ba­nesta­tio­nen Sen­naya åker re­se­nä­rer­na rull­trap­pa som van­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.