Fack stäm­mer buss­bo­la­get

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Fack­för­bun­det Kom­mu­nal för­be­re­der en om­fat­tan­de stäm­ning mot Berg­kva­ra buss, det bo­lag som äger bus­sen som åk­te av vägen ut­an­för Sveg där tre ung­do­mar om­kom. Med­lem­mar i Kom­mu­nal som kör för bo­la­get vitt­nar om pres­sa­de sche­man, stress och då­lig ar­bets­mil­jö.

– Vi kän­ner ett an­svar att för­kla­ra vår syn på fö­re­ta­get, sä­ger Jo­han Ing­elskog, en­hets­chef på Kom­mu­nal.

Buss­chauf­fö­ren miss­tänks för vål­lan­de till kropps­ska­da, vål­lan­de till an­nans död och vårds­lös­het i tra­fik. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.