Ber­lusco­ni in­för rät­ta i ju­li

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

ITA­LI­EN. Ita­li­ens för­re pre­miär­mi­nis­ter Sil­vio Ber­lusco­ni ställs in­för rät­ta i ju­li, åta­lad för att ha för­sökt mu­ta vitt­nen. Syf­tet ska ha va­rit att för­må dem att vitt­na till hans för­del i den så kal­la­de Ru­by-af­fä­ren.

Ber­lusco­ni döm­des 2013 till sju års fäng­el­se för att 2010 fle­ra gång­er ha be­ta­lat för sex med en då 17-årig natt­klubbs­dan­sös, kal­lad Ru­by, och för makt­miss­bruk. Han fri­a­des 2015, då hög­re in­stans kom fram till att han in­te kän­de till att Ru­by var un­derå­rig. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.