Helg­mys med drink och fär­se­rad fir­re

Hallands Nyheter - - Livets Gång - MISANS MAT um­nw@hal­lands­pos­ten.se

”Sen är det ba­ra att bör­ja sjunga vil­da sång­er från ha­vet och tillöns­ka sig en trev­lig helg.”

Min drinkre­per­to­ar är verk­li­gen in­te sär­skilt stor. Jag är en för­nöj­sam typ som ald­rig slu­tar bli glad för en gam­mal he­der­lig gin och to­nic – min kä­ra gam­la föl­je­sla­ga­re som av och till gör mig säl­le i kö­ket på hel­gen. Det som är kul med just den drin­ken är att den finns i så många oli­ka skep­na­der. Tro mig – en GT är verk­li­gen ba­ra in­te en GT. Det finns en gi­gan­tisk gi­nochto­nic-värld där ute, knöka­full med en mas­sa ro­li­ga gi­noch to­nicsor­ter.

MIN SE­NAS­TE GINCRUSH hit­ta­de jag i en li­ten af­fär i den eng­els­ka sta­den Bath i som­ras. Det ös­reg­na­de och drink­fe­e­ling­en var verk­li­gen långt bor­ta – läng­ta­de sna­ra­re ef­ter varm cho­klad... Den gla­de in­ne­ha­va­ren loc­ka­de med en mas­sa nya sor­ter och jag läm­na­de bu­ti­ken med en Lon­don Ge­ra­ni­um – dess­utom i en väl­digt fin flas­ka.

Mar­ga­ri­ta är ock­så en drinkfav­vo. In­tas helst un­der den var­ma års­ti­den, gär­na vid gril­len och själv­klart med ”Smooth” med San­ta­na på högs­ta vo­lym. Tequi­la och Co­in­treau ingår i bas­sor­ti­men­tet i bar­skå­pet, blir man su­gen är det ba­ra att springa och kö­pa li­me, fixa salt­kant på gla­set, ska­ka loss med en mas­sa is, häl­la upp och nju­u­u­ta...

Såklart finns det va­ri­an­ter även här och som av en hän­del­se bjus­sar jag på en så­dan i dag! Här plus­sar man på med li­te soc­ker­lag och mous­se­ran­de vin – häpp! Det mildrar Mar­ga­ri­tan en aning, gör den li­te ele­gan­ta­re. Slå i en skvätt bub­bel pre­cis in­nan drin­ken ser­ve­ras, sen är det ba­ra att bör­ja sjunga vil­da sång­er från ha­vet och tillöns­ka sig själv och al­la and­ra en trev­lig helg.

NÅ­GOT ÄTBART I hel­gen får det väl ock­så bli. Lax är all­tid ett på­lit­ligt kort som går att tilla­ga på näs­tan li­ka många sätt som det finns stjär­nor på him­len. Här ham­nar hal­va lax­fi­lén i mat­be­re­da­ren, me­dan den and­ra hal­van skärs i små bi­tar. Åter­står att kryd­da upp det he­la med vit­lök, chi­li, sal­lads­lök och li­te an­nat smått och gott. Bur­ga­ren ser­ve­ras på en bädd av ruc­co­la, top­pas med en klick het man­g­o­ma­jon­näs och så en halv ski­vad avoca­do som kro­nan på ver­ket.

VILL MAN HA det li­te ma­ti­ga­re är det su­per­gott med ugns­ros­ta­de rot­sa­ker till. Ett glas vitt tac­kar man såklart in­te hel­ler nej till, el­ler så häl­ler man upp li­te rosé – är det som­mar­tid, så är det!

Bild: ULLAMI NYHUUS-WIRÉN

En Mar­ga­ri­ta med en skvätt mous­se­ran­de vin i är en kul va­ri­ant av en klas­sisk cock­tail.

LÄTT OCH LA­GOM. Den som vill ha en li­te lät­ta­re lunch blir la­gom mätt om lax­bur­ga­ren ba­ra ser­ve­ras på sal­lads­bädd.

TILLBEHÖR. Mous­se­ran­de vin och li­me pif­far till fre­dags­d­rin­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.