Det är vin­na el­ler för­svin­na för FBTK

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Sta­tisti­ken för Fal­ken­bergs BTK i slut­spelsmö­ten mot ar­ga kon­kur­ren­ten Halm­stads BTK är ing­en mun­ter läs­ning. Det är drygt tju­go år se­dan som FBTK drog det längs­ta strå­et.

Vi ta­lar om sä­song­en 199596, när Fal­ken­berg och Halmstad möt­tes i Sm-se­mi­fi­nal­mat­cher.

EF­TER TRE SVÄNGIGA mö­ten var FBTK klart för fi­nal; 2–6, 6–3, 6–2.

Fal­ken­bergskvin­tet­ten be­stod av Jör­gen Persson, Steffen Fetz­ner, Andre­as Blom och Pe­ter Nilsson.

Och da­gens Fbtk-stjär­nor ha­de då knappt läm­nat blöj­ål­dern...

Se­nas­te der­bymö­tet i slut­spel är an­nars sä­song­en 200203, men då krång­la­de sig Halmstad ur se­mi­fi­nal­kni­pan, vän­de 2–5 i förs­ta mö­tet ef­ter 5–1 och 5–0 i match två och tre.

– Vi har ing­et att för­lo­ra, det är ba­ra att gå ut och kö­ra. Och visst har vi chan­sen, sä­ger Fbtk-coachen Erik Åh­man in­för kväl­lens mö­te.

DET KRÄV­DES TROTS allt två sud­den de­ath-mat­cher in­nan HBTK kun­de vin­na förs­ta kvarts­fi­nal­du­el­len. Någ­ra änd­ring­ar i la­get?

– Jag kan i al­la fall sä­ga att al­la är re­do, sva­rar Åh­man, som in­te tror att HBTK änd­rar i sin upp­ställ­ning.

– Vi får väl se till att få stopp på Harald An­ders­sons flyt. Han vann ju fak­tiskt al­la si­na tre mö­ten se­nas­te.

Bild: AVDO BILKANOVIC

Alex­an­der Fran­zén tog en tung vinst när han be­seg­ra­de Halm­stads Han Chu­anxi i den förs­ta Sm-kvar­ten. Det lär be­hö­vas stor­dåd av Fal­ken­berg igen om man ska tvingas fram en tred­je match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.