Ek­dal ris­ke­rar mis­sa res­ten av sä­song­en

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: När Pi­er­re-eme­rick Au­ba­mey­ang stack för­sök­te Al­bin Ek­dal hänga med. Löp­du­el­len blev dock in­te sär­skilt lång. Den svens­ke lands­lagsmitt­fäl­ta­ren, som spe­la­de mittback i Ham­burgs för­lust (0–3) bor­ta mot Dort­mund, drog bak­si­dan av väns­ter lår, sat­te sig ner och fick där­i­från ba­ra tit­ta på när Au­ba­mey­ang se­dan spe­la­de fram Shin­ji Ka­ga­wa till 2–0. Mi­nu­ten se­na­re var mat­chen över för 27-åring­en. På ons­da­gen kom näs­ta tunga be­sked: Ek­dal mås­te vi­la i fy­ra till sex vec­kor – och ef­tersom Ham­burg run­dar av Bun­de­s­li­ga den 20 maj, mot Wolfs­burg, kan sä­song­en va­ra i fa­ra. Om nu in­te klub­ben tvingas kva­la för att va­ra kvar i Tysklands högs­ta division, vil­ket i så fall skul­le för­länga sä­song­en för Ham­burg. För Al­bin Ek­dal har sä­song­en va­rit ska­de­fylld. I au­gusti tving­a­des lands­la­gets mitt­fält­san­ka­re sä­ga nej till Vm­kvalstar­ten mot Ne­der­län­der­na (1–1) på grund av en fot­ska­da. I mö­tet med Frankrike (1–2) på Sta­de de Fran­ce i Pa­ris klev han av i and­ra halv­lek med ont i ena fo­ten och i ljums­kar­na.

Och i den all­ra se­nast Vm-kval­mat­chen, Sve­ri­ges hemmaseger mot Vitryssland (4–0), byt­tes han ut i 69:e mi­nu­ten med nya fotsmär­tor.

Näs­ta Vm-kval­match för Sve­ri­ge är den 9 ju­ni, då grup­pet­tan Frankrike besöker Fri­ends Are­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.