Hand­bol­len i Karls­kro­na går sam­man

Hallands Nyheter - - Sporten -

HANDBOLL: Fy­ra hand­bolls­klub­bar i Karls­kro­na ska bli två.

Ef­ter dis­kus­sio­ner har tre av klub­bar­na – HIF Karls­kro­na, Karls­kro­na Handboll och Flot­tans IF – be­slu­tat sig för att gå sam­man till sä­song­en 2018–2019.

En­ligt vi­sio­nen vill klub­ben bli elit­mäs­sig på dam-, herr- och ju­ni­or­si­dan med en stark och stor barn- och ung­doms­verk­sam­het.

”Så många som möj­ligt, så länge som möj­ligt i en så bra verk­sam­het som möj­ligt. Det ska­par för­ut­sätt­ning­ar för bredd och elit. En ny ge­men­sam sty­rel­se skall kö­pa vi­sio­nen rakt av”, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Björn Lin­dqvist i ett press­med­de­lan­de.

HIF Karls­kro­na spe­lar i hand­bolls­li­gan, där det är klart att man slu­tar på 13:e plats och får kva­la för att hål­la sig kvar.

IFK Karls­kro­na har ställt sig ut­an­för sam­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.