Fak­ta:

Noah Cyrus

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

8 ja­nu­a­ri 2000

Skå­de­spe­la­de i tv­se­ri­en Doc med pap­pa Bil­ly Ray Cyrus när hon ba­ra var tre år gam­mal, dub­ba­de den eng­els­ka ver­sio­nen av ani­me­ra­de fil­men Po­nyo 2008 och in­led­de sitt en­ga­ge­mang i djur­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen PE­TA när hon var 13 år. I no­vem­ber för­ra året kom hen­nes förs­ta låt Ma­ke me (cry) som hon skrev och spe­la­de in till­sam­mans med brit­tis­ke ar­tis­ten Labrinth. Mu­sik­vi­de­on har över 68 mil­jo­ner vis­ning­ar på Youtu­be och lå­ten har drygt 95 mil­jo­ner spel­ning­ar på Spo­ti­fy. * Ak­tu­ell: Släp­per sing­eln Stay to­get­her den 14 april. Nå­gon gång se­na­re i år släp­per hon de­bu­tal­bu­met NC-17 (vars namn skul­le kun­na stå för Noah Cyrus-17, men som ock­så kan re­fe­re­ra till det eng­els­ka nam­net för barn­för­bjud­na fil­mer). * *

Bild: JOR­DAN STRAUSS

KÄND FA­MILJ. Pap­pa Bil­ly Ray Cyrus och sto­ra­sys­ter Mi­ley Cyrus, som bå­da är ar­tis­ter, är in­spi­ra­tions­käl­lor för Noah Cyrus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.