Shia La­be­oufs film sål­de EN bil­jett

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Fil­men Man down med i hu­vud­rol­len har fått en trög start i Stor­bri­tan­ni­en. Minst sagt. Un­der pre­miär­hel­gen spe­la­de in­di­et­hril­lern in en blyg­sam sum­ma på mot­sva­ran­de 78 kro­nor. När­ma­re be­stämt en en­da bil­jett, som köp­tes i Burn­ley i nord­väst­ra Eng­land, skri­ver TMZ.

Men La­be­ouf och hans med­spe­la­re Ka­te Ma­ra och Ga­ry Old­man kan trös­ta sig med att fil­men går bätt­re i USA. Där drog den in mot­sva­ran­de fy­ra mil­jo­ner kro­nor un­der sin förs­ta må­nad.

I Man down spe­lar La­be­ouf en fö­re det­ta ma­rin­sol­dat som de­spe­rat letar ef­ter sin son i ett posta­po­ka­lyp­tiskt USA. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.