Min­nes­stund för bus­so­lyc­kans of­fer

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■OLYC­KA. Tors­dag blir en dag då Marks kom­mun minns dem som om­kom i bus­so­lyc­kan i Här­je­da­len. Då ord­nar kom­mu­nen en of­fi­ci­ell min­nes­stund på Mor Kerstins torg i Kin­na. Det blir tal av full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de Eva­ka­rin Tor­hem Ar­nell (C), en tyst mi­nut un­der led­ning av kyr­ko­her­de Gö­ran Land­gren och mu­sik, be­rät­tar Lars Jer­restrand, till­för­ord­nad kom­mun­chef.

Al­la kom­mu­nens an­ställ­da hål­ler dess­utom en tyst mi­nut kloc­kan 12.

Tre ung­do­mar från kom­mu­nen om­kom i kra­schen. (TT)

FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT/ARKIV

Flag­gan va­jar på halv stång ut­an­för kom­mun­hu­set i Mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.