Två dö­da ef­ter läkar­be­sök

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VÅRD. Två pa­ti­en­ter har dött av lä­ke­me­dels­för­gift­ning kort ef­ter att ha be­sökt en lä­ka­re på en vård­cen­tral i Gö­te­borg. Läkaren är nu del­gi­ven miss­tan­ke om vål­lan­de till an­nans död, ef­ter en gransk­ning av Gö­te­borgs­pos­ten och SVT.

Läkaren skrev ut 1 600 ta­blet­ter i hög dos av det myc­ket star­ka mor­fin­pre­pa­ra­tet ox­i­ko­don till en 21­årig man, som dog någ­ra vec­kor se­na­re. Se­na­re skrev läkaren ut 1 500 ta­blet­ter med sam­ma pre­pa­rat till yt­ter­li­ga­re en pa­ti­ent. Kvin­nan dog någ­ra da­gar se­na­re. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.