MÅL TAS OM – NÄMNDEMAN SOM­NA­DE.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ett skatte­mål i för­valt­nings­rät­ten i Stock­holm ver­kar ha trå­kat ut en av nämn­de­män­nen re­jält. Ef­ter för­hand­ling­en som hölls för­ra året döm­des en per­son att be­ta­la ett bo­lags obe­tal­da skat­ter på drygt en mil­jon kro­nor.

He­la histo­ri­en kun­de ha slu­tat där, om det in­te va­rit för en myc­ket trött nämndeman. Den döm­de över­kla­ga­de do­men ef­tersom en av nämn­de­män­nen so­vit un­der för­hand­ling­en. För­valt­nings­rät­tens ord­fö­ran­de sä­ger i ett ytt­ran­de till kam­mar­rät­ten att nämn­de­man­nen myc­ket väl kan ha ”nic­kat till”. Må­let ska nu tas om. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.