Sex och makt­spel på slot­tet

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Intri­ger, makt­kamp och ex­pli­cit ro­man­tik. Dra­mat tar ny fart i and­ra sä­song­en av 1600-tals­se­ri­en ”Ver­sa­il­les”. De tio nya av­snit­ten ut­spe­lar sig fy­ra år ef­ter förs­ta om­gång­en. ”Solkung­en” Lud­vig XIV (Ge­or­ge Blag­den, el­ler Lou­is som han kal­las på eng­els­ka, re­ge­rar un­der den frans­ka mo­narkins stor­het­se­pok. I hans stor­slag­na pa­lats flö­dar nu dro­ger, al­ko­hol och spel. De för­nä­ma in­vå­nar­na tar till al­la me­del för att kom­ma kung­en nä­ra och klätt­ra i hi­e­rar­kin C MORE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.