S i Hal­land vill stop­pa re­li­giö­sa sko­lor

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Hal­land vill för­bju­da re­li­giö­sa frisko­lor.

– Vi vill va­ra med och ta fram ett samhälle där vi hål­ler ihop, där det är in­te­gre­rat och en mö­tes­plats för al­la. Där ser vi att frisko­lor med re­li­giös in­rikt­ning de­lar upp bar­nen re­dan från bör­jan. Det vill vi in­te va­ra med om, sä­ger Je­a­net­te Qvist, som är so­ci­al­de­mo­krat och kon­gressom­bud från Var­berg, till P4 Hal­land.

Där­med an­slu­ter sig Hal­land till de di­strikt som går emot par­ti­led­ning­en.

– Gö­te­borgs par­ti­di­strikt har lagt en mo­tion där de vill ar­be­ta fram ett lag­för­slag som för­bju­der re­li­giö­sa frisko­lor. Och den kom­mer vi yr­ka bi­fall till, sä­ger Qvist till P4 Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.