Syd­af­ri­ka – sa­fa­ri, na­tur & kul­tur.

Hallands Nyheter - - Varberg -

Upp­lev mång­fa­cet­te­ra­de Syd­af­ri­ka med Big Fi­ve­sa­fa­ri, hi­sto­ris­ka Pre­to­ria och So­weto, be­sök i di­a­mant­gru­va och na­tur­vand­ring­ar. 10 da­gar med svensk re­se­le­da­re. Pris: 17998 kr/per­son i de­lat dub­bel­rum med av­re­sa den 28 sep­tem­ber. I pri­set in­går flyg, 3 nät­ter på Zeb­ra Coun­ try Lod­ge, 4 nät­ter på Rang­er Camp, fru­kost al­la da­gar, 6 lun­cher, 7 mid­da­gar, 1 flas­ka väl­komstvin på rum­met, utflykt till Cul­li­nan­gru­van, utflykt till Ndel­be­le Vil­lage, 5 sa­fa­ri­er, 2 na­tur­vand­ring­ar, in­for­ma­tions­mö­te, svensk re­se­le­da­re samt skat­ter och av­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.