Få in­brotts­tju­var åker fast

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Ba­ra 2,1 pro­cent av lä­gen­hets­in­brot­ten kla­ra­des upp för­ra året.

Om­kring 8 000 in­brott i lä­gen­he­ter an­mäl­des, men ba­ra 171 tju­var åk­te fast, skri­ver tid­ning­en Hem & Hy­ra, och hän­vi­sar till siff­ror från Brå.

– Min bild är att de som gör in­brott har bli­vit duk­ti­ga­re på att in­te läm­na iden­ti­fi­er­ba­ra spår. För­ut kun­de de of­ta läm­na ett fin­gerav­tryck el­ler dna, sä­ger Kjell Lind­gren, pressta­les­per­son för po­lis­re­gi­on Stock­holm, till tid­ning­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.