Det hand­lar in­te om att be­straf­fa.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EDGARDO MAYA vid Colom­bi­as till­syns­myn­dig­he­ter. Colom­bia ut­re­der om byggnor­mer kan ha ig­no­re­rats i pro­vins­hu­vud­sta­den Mocoa, med an­led­ning av följ­der­na av det ka­ta­stro­fa­la jord­skre­det i hel­gen. Över 300 män­ni­skor om­kom i skre­det, och en­ligt pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos, sak­nas över 310 per­so­ner fort­fa­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.