BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag upp­märk­sam­mas Världs­hälso­da­gen, som är in­stif­tad av Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen, WHO. Årets te­ma är de­pres­sion, ett till­stånd som kan drab­ba al­la och i värs­ta fall le­da till dö­den. WHO vill upp­märk­sam­ma att sym­to­met kan bå­de för­hind­ras och bo­tas och att kun­ska­pen be­hö­ver spri­das. Upp­vakt­ning un­dan­be­des Var­berg Upp­vakt­ning un­dan­be­des

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.