Det lär gå un­dan re­jält på lör­dag

Hallands Nyheter - - Sporten -

JENNIFER TILLMAN TRAVKUSK

Det blir tre spi­kar den­na vec­ka. Ulis­se Kro­nos (V75-1) var väl­digt fin på Kal­mar och gick bra även se­nast. Mo­sa­i­que Fa­ce (V75-3) ha­de ing­et mot­stånd i års­de­bu­ten. Bör vin­na på nytt. Win­ner’s Wi­ne (V75-4) var grymt fin se­nast och han bör kla­ra spå­ret.

Kend­ra Sil­vio (V75-2) blev det fel för se­nast och hon ha­de allt spa­rat. Nu får hon i al­la fall sitt rygg­lopp och ska strec­kas. Ra­fi­ki Fri (V75-7) gör det bra och har job­bat ihop till en se­ger. Det blir bli högt tem­po på det­ta lopp så han ska pas­sas.

De­li­cious blev det en­kelt för i lör­dags och hon var jät­te­fin. Nun­cio viss­te man ju att han in­te var på topp men det var än­då li­te sno­pet att han in­te vann. Han gick bra till slut men Thai Bro­ad­way tog ju på ho­nom sista bi­ten. Man ha­de vän­tat sig mer. V75-1: V75-2: V75-3: V75-4: V75-5: V75-6: 4 Ulis­se Kro­nos. Al­la 15. 8 Mo­sa­i­que Fa­ce. 4 Win­ner’s Wi­ne. 2, 3, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 7, 9 V75-7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. 2880 ra­der/1440 kr Jä­gers­ro står som värd för V75 på lör­dag. Det blir vår­vä­der och det lär gå un­dan på den snab­ba Mal­mö­ba­nan. Spets­häs­tar bru­kar va­ra gyn­na­de på Jä­gers­ro, det är ing­et un­dan­tag på lör­dag. Lut­fi Kolgji­ni har fort­satt ka­non­form på stal­let och hans Mo­sa­i­que Fa­ce (V75-3) är om­gång­ens bäs­ta spik. Även Ulis­se Kro­nos (V75-1) från Lud­des stall sing­el­strec­kas. Från och med lör­dag finns ett V75-för­slag i sista stund från TT Ny­hets­by­rån att kö­pa på V75 Till­sam­mans un­der Vin­na­till­sam­mans. Per-an­ders Johansson per-an­ders.johansson@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.