Vinst­chans ut­an strul från lä­get

Hallands Nyheter - - Sporten -

SEGERVAN. Eldrick Bo­ko (V75-6) är en snygg och segervan häst som vi­sar väl­digt stark form. Han kom­mer med tre ra­ka seg­rar och se­nast var han rik­tigt fin. Han har lot­tats till in­ner­spår men han är ovan vid fram­spår i volt, se­nast var i maj 2015, då öpp­na­de han bra.

– Jag är osä­ker på hans för­må­ga att öpp­na i volt­start. An­nars är for­men fort­satt li­ka fin. Ut­an strul ska han ses med chans även den­na gång. Det blir van­lig vagn, den­na gång be­rät­tar trä­na­ren He­le­na Bur­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.