FÖR­RA VEC­KAN

Hallands Nyheter - - Sporten -

Det blev oer­hört myc­ket svå­ra­re än för­vän­tat på V75 i lör­dags. In­led­nings­vis höll De­li­cious måt­tet och hon var läc­ker. Rad­jah d’in­ver­ne var svår­funn­nen och när se­dan in­te Nun­cio fick slag på Ka­dett CD stod det klart att det skul­le bli hög ut­del­ning, V75 gav 22 mil­jo­ner och vårt sy­stem var täm­ling­en långt ifrån. Där­med pric­ka­des dub­beln in till drygt 57 gång­er i odds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.