Bio: En­t­re­pre­nö­rers vå­ta dröm

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

I hel­gen går ”The Founder” på Bio Ca­pitol i Var­berg. Fil­men hand­lar om hur en 52-årig mil­ks­ha­ke­ma­skins­för­säl­ja­re ska­pa­de ett snabb­mat­sim­pe­ri­um och är ba­se­rad på san­ning­en bakom Mc­do­nald’s fram­gångs­sa­ga. Re­pli­ker som ”Af­fä­rer är som krig. Den star­kas­te vin­ner. Jag vill er­öv­ra fram­ti­den. Jag vill vin­na.”, får in­te mig att gå i ta­ket men snygg 50-tals­mil­jö och skå­de­spe­la­ren Lau­ra Dern, som jag äls­kar i tv-se­ri­en ”Big Litt­le Li­es”, kan än­då få mig att ta mig till bi­o­sa­long­en. Or­kar ni in­te gå ut­an­för dör­ren? Sträck­tit­ta på al­la sju av­snitt av Big Litt­le Li­es som finns på HBO i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.