Me­tal: Skiv­släpp med ovän­tad du­ett

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Är du li­ka spänd som jag på att hö­ra Tom­my Kör­berg till­sam­mans med det grow­lan­de me­tal­ban­det

De­ad by April med med­lem­mar från bå­de Var­berg och Fal­ken­berg? Nu be­hö­ver du in­te vän­ta mer. På lör­da­gen släpps De­ad by Aprils nya al­bum ”Worlds col­li­de”, där spå­ret med Tom­my Kör­berg in­går. Att de ha­de spe­lat in en låt till­sam­mans kom ut i bör­jan av 2016. Då spe­ku­le­ra­de kvälls­tid­ning­ar­na i att ban­det och Kör­berg skul­le stäl­la upp i Me­lo­di­festi­va­len med lå­ten men publi­ken har fått vän­ta till nu med att få hö­ra den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.