Fest i sko­gen: Kon­sert av en fat­tig­lapp

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Näs­tan längst in i Hal­lands sko­gar, nä­ra Gun­narp in­nan­för Ätran, lig­ger

To­ka­lynga Te­a­ter­a­ka­de­mi där Te­a­ter Al­ba­tross har hu­se­rat se­dan 1988. På lör­dag kväll är det fest i den gam­la sko­lan. ”En romsk mu­si­ker, en fat­tig­lapp som han­kar sig fram i Gö­te­borg, en un­der­bar mu­si­ker, och, vad jag för­stått, en myc­ket fin män­ni­ska - Ro­ber­to Con­stan­tin - kom­mer till To­ka­lynga och ger en kon­sert lör­dag 8 april kl 19.00”, skri­ver Ro­bert Ja­kobs­son, konst­när­lig le­da­re för Te­a­ter Al­ba­tross. ”Till­sam­mans med Opus Scen­konst, en te­a­ter av unga skå­de­spe­la­re som ar­be­tat på To­ka­lynga te­a­ter­a­ka­de­mi över vin­tern an­ord­nar vi en fest för ro­mer­na!”, ly­der in­bju­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.