Kre­a­ti­vi­tet och mu­sik

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Ak­va­rell­mål­ning, 14/8, fem da­gar, Ax­e­val­la folk­hög­sko­la, 2 800/3 800 kr för del i dub­bel- el­ler eget en­kel­rum, med toa och dusch.

* Blogg­kurs, 26/6, fem da­gar, Bir­ka folk­hög­sko­la, 3 995 kr för eget rum och de­lad toa och dusch.

* Podd­ra­dio, 3/7, fem da­gar, Fri­dems folk­hög­sko­la, 4 850 kr för eget rum i tre­rums­lä­gen­het. Finns även en­kel­rum mot tillägg.

* Hand­gjort pap­per och fria stygn, 18/6, fem da­gar, Bill­ströms­ka folk­hög­sko­lan, 4 900 kr för en­kel­rum med toa och dusch.

* Spo­ken word, 26/6, fem da­gar, Skurups folk­hög­sko­la, 4 475 kr för del i dub­bel­rum med dusch i kor­ri­do­ren, 5 325 kr för en­kel­rum med egen toa och dusch.

* Ir­ländsk och svensk folk­mu­sik, 10/7, fem da­gar, Got­lands folk­hög­sko­la, 4 000 kr för del i dub­bel­rum med egen toa och dusch, 4 600 kr för en­kel­rum med dusch.

* Or­gel­spe­lar­kurs för dig mel­lan 15 och 25 år, 25/7, sju da­gar, Os­kars­hamns folk­hög­sko­la, 4 100/5 375 kr för del i dub­bel- el­ler eget en­kel­rum, bå­da med toa och dusch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.