Mel­lan fik­tion och verk­lig­het

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Vad hän­der i vå­ra hu­vu­den när vi lä­ser en bok el­ler ser en film och sugs in en an­nan värld? ”K spe­ci­al”-fil­men ”Sök och du skall fin­na” sö­ker sva­ret på fan­tasins gå­ta. Thomas Jack­son har re­gis­se­rat. SVT2 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.