Åt­ta grip­na för t-ba­ne­bomb

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■RYSSLAND. Åt­ta per­so­ner har gri­pits för in­bland­ning i bomb­då­det i S:t Pe­ters­burgs tun­nel­ba­na, sä­ger rys­ka åkla­ga­re. Sex ska ha gri­pits i S:t Pe­ters­burg och två i Moskva, rap­por­te­rar AFP.

I går mor­se des­ar­me­ra­de rys­ka myn­dig­he­ter vad som upp­gavs va­ra ett ex­plo­sivt fö­re­mål i ett bo­stads­hus i S:t Pe­ters­burg. Det spräng­me­del som hit­ta­des har lik­he­ter med den ode­to­ne­ra­de bomb som hit­ta­des i tun­nel­ba­nan ef­ter då­det i mån­dags, upp­ger rys­ka sä­ker­hetskäl­lor.

FOTO: YEVGENY STEPANOV/AP

Po­li­sen spär­ra­de av det mis­s­tänk­ta bo­stads­hu­set i S:t Pe­ters­burg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.