Ob­duk­tion pe­kar på sa­rin

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SYRIEN. Ob­duk­tio­ner av of­fer för at­tac­ken i Khan She­ik­hun i nord­väst­ra Syrien pe­kar på att de ex­po­ne­rats för strids­ga­sen sa­rin, en­ligt tur­kis­ka re­ge­ring­en.

Ett 30-tal av de ska­da­de i at­tac­ken i Id­lib­pro­vin­sen i tis­dags för­des till Tur­ki­et för vård och tre av dem har av­li­dit. Ob­duk­tio­ner pe­kar på att det ke­mis­ka strids­med­let sa­rin har an­vänts, en­ligt Tur­ki­ets hälso­de­par­te­ment. Re­sul­ta­ten av ob­duk­tio­ner­na kom­mer att skic­kas till Haag i Ne­der­län­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.