Li­te om: Pe­ter Ax­born

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 50 år 7 april.

* Bor: Fal­ken­berg.

* Yr­ke: ”Pro­gram ma­na­ger” för SCA.

* Fa­milj: Sö­ner­na Lud­wig 25 år och Wik­tor, 23 år (ak­tu­ell som del­ta­ga­re i pro­gram­met Pa­ra­di­se Ho­tel).

* Intressen: Båt­liv, mo­tor­cy­keln, golf, ski­dåk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.