DANSBAND NYA VIKINGARNA Kram­goa lå­tar 30 (Uni­ver­sal)

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JO­HAN LINDQVIST

Chris­ter Sjögren har all­tid gil­lat att tol­ka ido­len El­vis Pres­ley så kanske känns det li­te för­smäd­ligt att Vikingarna väl­jer att åka till he­lig El­vis-mark i Sun Stu­di­os, Memp­his med nye vo­ka­lis­ten Ken­neth Wahl­berg. Men att lyf­ta si­na röt­ter in­om ame­ri­kansk rot­mu­sik i all­män­het och country i syn­ner­het är po­pu­lärt på se­na­re tid, hej Nis­se Hell­berg mfl, och ett ele­gant sätt för Nya Vikingarna att hit­ta en ny­gam­mal böj på si­na kram­goa lå­tar. När de drar ner tem­pot nytt­jar sin in­lå­na­de pe­dalste­el blir det helt okej. När de That’s al­right ma­ma i smut­sen är det full­stän­digt oac­cep­ta­belt. Dess­utom - Vikingarna ut­an Chril­le är som Sto­nes ut­an Jag­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.