SINGER/SONGWRITER ANDREW COMBS Ca­nyons of my mind (Loo­se/root­sy)

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JAN ANDERSSON

Andrew Combs till­hör de där li­te för be­grän­sa­de sång­ar­na och de li­te för ano­ny­ma låt­skri­var­na för att slå ige­nom i Sve­ri­ge. Men nyss hem­kom­men från Aus­tin kan jag med­de­la att den Nashvil­le­ro­ta­de singer/song­wri­tern är rik­tigt po­pu­lär i USA. Myc­ket be­ro­en­de på att Combs för­ra al­bum, det fi­na All the­se dreams, var en så­dan full­träff hos många ame­ri­ca­naäls­ka­re. Nya plat­tan har fle­ra skö­na lå­tar, fram­förallt still­sam­ma sing­eln Dir­ty rain och Har­ry Nils­son­dof­tan­de Rose co­lo­red blues, även om Combs of­ta väl­jer att lyf­ta fram två helt and­ra in­flu­en­ser, Roy Or­bi­son och Glen Camp­bell. Be­döm själ­va. Den 11 maj spe­lar han på Pus­ter­vik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.