Namn­lös väg får he­ta Vir­kes­vä­gen

Hallands Nyheter - - Varberg -

LIMABACKA/VÄRÖ: Vägen fram till Söd­ra Cell har i dags­lä­get ing­et namn. Det stäl­ler till pro­blem med trans­por­ter bland an­nat och fö­re­ta­get har där­för kom­mit med öns­ke­mål om ga­tu­a­dress till sin an­lägg­ning. Vägen he­ter In­du­stri­vä­gen fram till kors­ning­en med Gam­la Bua­vä­gen men en så­dan väg finns ock­så i Var­berg. Vägen får istäl­let nam­net Vir­kes­vä­gen he­la vägen från Limabacka till Söd­ra Cell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.