Fak­ta: Så fun­kar det

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Ett kraf­tigt un­der­tryck i kul­ver­ten su­ger av­fal­let till av­läm­nings­stäl­let till en be­stämd con­tai­ner. Sam­ma kul­vert kan användas för oli­ka ty­per av av­fall som sugs iväg vid oli­ka till­fäl­len. Som längst kan so­por­na su­gas upp på ett av­stånd av två kilo­me­ter. * Ter­mi­na­len som so­por­na sugs till är en cir­ka 100 kvadrat­me­ter stor bygg­nad. * Av­fal­let de­las in i oli­ka ka­te­go­ri­er; matav­fall, plast, tid­nings­pap­per och pap­pers­för­pack­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.