1 350 räd­da­de på Me­del­ha­vet

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FLYK­TING­KRI­SEN. Kust­be­vak­ning­en i Ita­li­en och and­ra far­tyg räd­da­de 1 350 mi­gran­ter i tolv oli­ka in­sat­ser på Me­del­ha­vet un­der tors­da­gen. En per­son hit­ta­des död. Mi­gran­ter­na räd­da­des runt 2,5 mil norr om Li­by­ens kust. Det fanns un­der kväl­len inga upp­gif­ter om var mi­gran­ter­na skul­le fö­ras, en­ligt kust­be­vak­ning­en.

Många som flyr för­föl­jel­se och fat­tig­dom i Afri­ka an­län­der till Ita­li­en som sam­man­lagt tog emot 181 000 mi­gran­ter un­der 2016. (Tt-reuters)

FO­TO: BERNAT ARMANGUE/AP

Över 1 000 mi­gran­ter räd­da­des i Me­del­ha­vet un­der tors­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.