Saab­top­par fri­as av tings­rät­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EKOBROTT. De för­ra che­fer­na för bil­fö­re­ta­get Saab, Victor Mul­ler och Jan Åke Jons­son, samt yt­ter­li­ga­re fem, fri­as från ekobrott i Vä­ners­borgs tings­rätt.

På punkt ef­ter punkt un­der­kän­ner Vä­ners­borgs tings­rätt de re­so­ne­mang som åkla­gar­na på Ekobrotts­myn­dig­he­ten fört. Bland an­nat var det rätt att bok­fö­ra ut­be­tal­ning­ar­na av cir­ka sju mil­jo­ner kro­nor i kon­sultar­vo­de till vd Victor Mul­ler som ex­tern tjänst, an­ser tings­rät­ten. Dess­utom var peng­ar­na in­te skat­te­plik­ti­ga i Sve­ri­ge.

Tings­rät­ten fin­ner det in­te hel­ler be­vi­sat att av­ta­let om för­sälj­ning till Ukrai­na, som gav 30 mil­jo­ner från fi­nans­man­nen Vla­di­mir An­to­nov, var ett fal­sa­ri­um. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.