Yt­ter­li­ga­re en död ef­ter dåd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

STOR­BRI­TAN­NI­EN. En kvin­na som ska­da­des i terror­då­det vid det brit­tis­ka par­la­men­tet i Lon­don den 22 mars har av­li­dit, upp­ger brit­tisk po­lis.

Där­med har då­det krävt fem män­ni­skors liv. Ett ti­o­tal per­so­ner ska­da­des ock­så när 52-åri­ge Khalid Ma­sood ram­ma­de fot­gäng­a­re med en per­son­bil och där­ef­ter kniv­högg en po­lis in­nan han själv sköts ihjäl.

Terrorgrup­pen IS har häv­dat att en av dess ”sol­da­ter” ge­nom­för­de at­tac­ken. Po­li­sen har dock in­te hit­tat nå­got som ty­der på att Ma­sood haft kon­takt med IS. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.