Man häk­tad i Obaid-mor­det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Åkla­ga­rens be­vis­ning höll för att häk­ta en 23-årig man på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för in­bland­ning i det upp­märk­sam­ma­de mor­det på 16-åri­ge Ah­med Obaid. Ton­årspoj­ken blev ihjäl­skju­ten vid en buss­håll­plats i Mal­mö och den häk­ta­de man­nen för­ne­kar brott.

Bakom stäng­da dör­rar re­dogjor­de kam­mar­å­kla­ga­re Je­a­net­te Sprimont för be­vis­ning­en.

– Det är upp­gif­ter som har kom­mit fram gans­ka ny­li­gen, som har gjort att miss­tan­kar­na rik­tats på det här vi­set, sä­ger hon. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.