31-åring häk­tad för mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. En 31-årig man har häk­tats miss­tänkt för mor­det på en 30-årig kvin­na i Långs­hyt­tan, upp­ger Af­ton­bla­det. En­ligt åkla­ga­ren är be­vi­sen star­ka. Man­nen häk­tas på san­no­li­ka skäl, vil­ket är den star­ka­re gra­den av miss­tan­ke. Han kom­mer att fö­re­trä­das av ad­vo­kat Leif Sil­ber­sky, rap­por­te­rar lo­ka­la me­di­er. Man­nen för­ne­kar brott.

Kvin­nan hit­ta­des död i sitt hus den 27 mars, hon ha­de då va­rit an­mäld för­svun­nen i två vec­kor. Man­nen greps i tisdags. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.