Fak­ta:

Så gjor­des testet

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Vi be­ställ­de årets glassny­he­ter från en rad le­ve­ran­tö­rer, som le­ve­re­ra­de till re­dak­tio­nen, där glas­sar­na för­va­ra­des i frys fram till testet.

* Re­dak­tio­nen gjor­de ett ur­val av de ny­he­ter som köpts in och lät Kon­su­ment­pa­ne­len provsma­ka tio sor­ter.

* Kort fö­re testet tog vi av al­la glass­pap­per. Glas­sen ser­ve­ra­des på num­re­ra­de tall­ri­kar.

* Ena hal­van av pa­ne­len bör­ja­de med glas­sar­na med de lå­ga num­ren, den and­ra hal­van med glas­sar­na med de höga num­ren.

* Till testet ser­ve­ra­des vatten och smör­gås­rån. Kom­men­ta­rer­na är häm­ta­de ur test­del­ta­gar­nas pro­to­koll.

* Cirka­pri­ser­na kom­mer från le­ve­ran­tö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.