DA­GENS CITAT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

”Syf­tet med att un­der­vi­sa ett barn är att det ska kla­ra sig ut­an sin lä­ra­re.”

El­bert Hub­bard, ame­ri­kansk för­fat­ta­re, konst­när och fi­lo­sof (1856–1915)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.