Fan­tas­tis­ka Ulla!

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Stort grat­tis och många kra­mar till mam­ma Ulla som fyl­ler 80 imor­gon. ”Still go­ing strong” finns hon där för barn­barns­barn, barn­barn, barn, ma­ke, svär­son, al­la släk­ting­ar och vän­ner. Vi öns­kar dig en här­lig fö­del­se­dag. Fa­mil­jen/ma­ri­an­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.