DI­VI­SION 2 SYD­VÄST­RA GÖ­TA­LAND

Hallands Nyheter - - Sporten -

As­sy­ris­ka Tu­rab­din IK

Ny­för­värv: To­mas Hansson (come­back), Robert Ben­ke (IFK Öl­me), Ki­rill Lap­tev (Tord), Kristian Kai­rouz (Tord), Karl Gran­bom (Jön­kö­pings Söd­ra), Da­ni­el Koutcho (Jön­kö­pings Söd­ra, lån), Adam Lindström Leis­ter (Jön­kö­pings Söd­ra), Mid­had Ju­ko­vic (Jön­kö­pings Söd­ra, lån).

Läm­nat: Hu­go Lönn (Ten­hult), Ric­kard Har­mis (Råslätt, lån), Mar­vin Na­no (Råslätt, lån), Jesper Rit­heim (slu­tar), Anel Bi­la­no­viq (Tord), Anel Bo­bar (Näs­sjö).

Trä­na­re: Andre­as Teg­s­tröm (and­ra året).

I fjol: Et­ta i di­vi­sion 3 nord­öst­ra Gö­ta­land.

Mål­sätt­ning: Bland de fem bäs­ta.

Se­ri­efa­vo­rit: –.

Dal­storps IF

Ny­för­värv: Ham­pus Gustavs­son (Norr­by, lån), Andre­as Dahlqvist (Norr­by, lån), Adam Jo­sefs­son (Snöstorp Ny­hem), Vik­tor Lid (Gäll­stad), Si­mon To­i­vo­nen (Läng­hem).

Läm­nat: Jimmy Ar­nes­son (Ul­ri­ce­hamn).

Trä­na­re: Mor­gan Örn/robert Björk (nya).

I fjol: Tol­va.

Mål­sätt­ning: Att bli bättre än för­ra året.

Se­ri­efa­vo­rit: Tvååker.

Eskils­min­ne IF

Ny­för­värv: Jesper Larsson (Hö­ga­borg), Gustav Edén (Löd­de), Oliver Åker­man (Hö­ganäs), Ka­mal Bar­ny (Hö­ga­borg), Ro­bin Hof­sö (Wor­mo), Ax­el Grahn (Äng­el­holm), An­ton Ols­son (Äng­el­holm), Jesper Lund­borg (HIF Aka­de­mi).

Läm­nat: Emil Åberg (Kristi­an­stad), Da­ni­el Björn­berg (Hit­tarp).

Trä­na­re: Martin Pring­le (tred­je året).

I fjol: Trea.

Mål­sätt­ning: Att bli bättre än i fjol.

Se­ri­efa­vo­ri­ter: Tvååker, Hal­mia, Eskils­min­ne, Vin­berg, Sä­ve­da­len, Hit­tarp.

IS Hal­mia

Ny­för­värv: Ron­ny Sa­bo (De­ger­fors), Adri­an Hall­sö (Halm­stads BK), Alex­an­der Sa­kac (Vin­berg), Isak Pe­ters­son (Vin­berg), Emil Hå­kans­son (Halm­stads BK U19), Max Turnstedt (Astrio), Besart Zeqi­ri (Mo­ta­la), Zem­ri Calla­ku (Hal­mia Aka­de­mi).

Läm­nat: Er­vin Ri­bic (Cen­tern, spe­lan­de trä­na­re), Johan Mang­fors (slu­tar), Eg­zon Ma­hol­li (Små­lands­ste­nar), Sten Preuss (Astrio), Alex­an­der Johansson (Astrio), Pa­trik Ing­el­sten (Gais, sport­chef), Tom Sten­berg (Astrio), Jo­nas Lindh, Vla­di­mir Lu­kic.

Trä­na­re: Anders Wal­lin (ny, ti­di­ga­re as­si­ste­ran­de).

I fjol: Tvåa, föll i kva­let till di­vi­sion 1.

Mål­sätt­ning: Att va­ra ett topp­lag och kri­ga om upp­flytt­ning.

Se­ri­efa­vo­ri­ter: Sä­ve­da­len, Tvååker, Lin­do­me och Hal­mia med Hit­tarp som out­si­der.

Hit­tarps IK

Ny­för­värv: Nicklas Ni­el­sen (Kå­geröd), Da­ni­el Björn­berg (Eskils­min­ne), Mi­kael Dahl­gren (Lands­kro­na Bo­is), Max An­der­berg (Helsing­borgs IF, lån), Rasmus Fris­tedt (come­back), Mar­cus Wer­ner (Eskils­min­ne).

Läm­nat: Da­ni­el Ols­son (Vi­ken), Jacob Gu­di­ol (slu­tar), Fred­rik Hansson (Bil­les­holm), Martin Pers­son (slu­tar), Vlad Ma­da­ras (Råå).

Trä­na­re: Max Möl­der (tred­je året).

I fjol: Et­ta i di­vi­sion 3 syd­väst­ra Gö­ta­land.

Mål­sätt­ning: Att ge oss de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för att vin­na näs­ta match som vi ska spe­la.

Se­ri­efa­vo­ri­ter: Hal­mia, Tvååker och Eskils­min­ne med en dark hor­se i As­sy­ris­ka.

Hö­ganäs BK

Ny­för­värv: Måns Herr­mann (Fey­e­no­ord, Ne­der­län­der­na), Niklas Her­mans­son (Tå­garp), Martin Ndreca (Råå), Fred­rik Gass­lan­der (Råå), Emil Sandrå (Äng­el­holm U19), Emir Sa­li­hi (Helsing­borg Öst­ra), Jo­nat­han Ahl­bäck Iko­nen (Häss­le­holms IF), Edis Age­li­us (Mjäll­by), Hay­dil Kret (HIF Aka­de­mi), Su­mar Al­mad­jed (Hö­ga­borg), Ili­ja Ju­ri­sic (Helsing­borgs IF, lån).

Läm­nat: Ju­li­us Bak­ka­bulin­di (De­por­ti­vo Tu­de­la­no, Spanien), Ali Di­rawi (Hö­ga­borg), Fred­rik Lind­gren (slu­tar), Oliver Åker­man (Eskils­min­ne), Mar­cus Karls­son (Åstorp), Rad­wan Sha­ker (slu­tar), Måns Carl­sen, Arton Jasha­ri, Bob­by Alm, Les­ter Dewee, Bel­vin Li­ci­na, Rasmus An­ders­son.

Trä­na­re: Bu­rim Nikqi (ny).

I fjol: Sexa.

Mål­sätt­ning: Att bli ett sta­bilt lag. Med så många ny­för­värv mås­te vi bör­ja där.

Se­ri­efa­vo­ri­ter: Eskils­min­ne, Hit­tarp, Lin­do­me, Hal­mia.

Lin­do­me Gif

Ny­för­värv: Jo­a­kim Hall (Örgryte), Ni­co­las Sandberg (Ut­sik­ten), Filip Björklund (Örgryte U19), Lu­kas Ulin (Örgryte U19), Al­bin Nils­son (Gais U19), Eli­as Gustaf­son (Häc­ken U19).

Läm­nat: Tobias Nord­ström (Åsa), Da­vid Sten­man (slu­tar), Nicho­las Bre­döl (Ler­kil), Sebastian Mörk (Ler­kil), Fred­rik Lan­dén (Sten­kul­len), Jashar Go­ra­ni (So­läng­en), Si­mon Chek­roun (Väst­ra Frölun­da).

Ma­na­ger: Da­ne Ivars­son (fem­te året)

I fjol: Fem­ma.

Mål­sätt­ning: Att ha en bra trä­nings- och ut­veck­lings­mil­jö.

Se­ri­efa­vo­ri­ter: Hal­mia, Eskils­min­ne, Sä­ve­da­len.

Sä­ve­da­lens IF

Ny­för­värv: Al­bin Fal­ken­by, Sebastian Sjur­sen, Alex­an­der Sjur­sen och An­ton Nils­son (Häc­ken U19), Der­rick Ddun­gu (Gun­nil­se), Ri­kard Jans­son (Hö­ganäs).

Läm­nat: Andre­as Ber­tils­son och Su­lei­man She­riff­den (Tors­lan­da), Si­mon La­ne­by och Filip Es­ke­li­nen (Kär­ra).

Trä­na­re: Pi­er­re Krantz (tred­je året).

I fjol: Sjua.

Mål­sätt­ning: Öv­re hal­van.

Se­ri­efa­vo­ri­ter: Hit­tarp, Hal­mia, Eskils­min­ne, Lin­do­me, Tvååker.

Ten­hults IF

Ny­för­värv: Christofer Pers­son och Adam Ru­bin (Ban­ke­ryd), Den­nis Ka­zic och Mi­kael Ax­els­son (Ti­da­holm), Hu­go Lönn (As­sy­ris­ka Tu­rab­din), Ro­bin Her­berts­son (Jön­kö­ping U19), Mi­chael Ja­hs­han (To­ron­to Skillz, Ka­na­da), Le­a­ford Ant­ho­ny (Sig­ma Aca­de­my, Ka­na­da), Yves Nkuru (Vär­na­mo), Da­ni­el Tabri­zi (Var­bergs Bo­is U19).

Läm­nat: Char­les Sim­ba (Hå­bo), Mar­cus Salo­mons­son (Gno­sjö), Bbak­ka Alex­is Da­vid (Umeå), Ro­bin Dahl (Ane­by), Ma­tins Ebu­ka (Råslätt), Ax­el Göransson (blir as­si­ste­ran­de trä­na­re), Zak Ma­h­ra­dy (Ka­na­da), Ab­dal­lah El-chan­ti (Ka­na­da). Mat­ti­as Larsson (blir trä­na­re), Os­man Ka­ri­mi (klubb ej klar).

Trä­na­re: Kjell Tra­kos­d­ja­nac (ny, från IFK Sköv­de)

I fjol: Nia.

Mål­sätt­ning: Se­ri­efa­vo­rit: Det hål­ler vi in­ternt. Eskils­min­ne.

Tors­lan­da IK

Ny­för­värv: Karl Thorn­berg och Andre­as Haglund (Björkö), Niklas Kling­berg (Örgryte), Su­lei­man Abio­dun och Andre­as Ber­tils­son (Sä­ve­da­len), Ni­ma Ka­di­var (Kor­te­da­la), Har­di Kal­ka­li (Ko­de), An­ton Sa­li­hu (Gais). Läm­nat: Ro­bin Gustavs­son (Od­de­vold), Cristof­fer Len­ning (Vir­go), Ham­pus Furublad (Od­de­vold), Mat­ti­as Jo­han­nes­son (On­sa­la), Da­ni Gar­cia (As­sy­ris­ka), Tobias Sundström (slu­tar).

Trä­na­re: Emil Alex­an­ders­son (ny, Häc­ken U19).

I fjol: Tia.

Mål­sätt­ning: Öv­re hal­van.

Se­ri­efa­vo­rit: Sä­ve­da­len.

Tvåå­kers IF

Ny­för­värv: Rasmus An­ders­son (Ska­la, Färö­ar­na), Da­vid Strut­ski Pers­son (Halm­stads BK), Al­bin Win­bo (Var­bergs Gif), Jas­min Baru­cic (Snöstorp Ny­hem), An­ton Nils­son, Ema­nu­el Bör­jes­son och Adam Lind­gren (upp­flyt­ta­de från U-la­get).

Läm­nat: Ne­g­jat Li­ka (Staf­singe), Ar­ben Aj­da­re­vic (Vin­berg), Sebastian Le­vins­son (Håff), Jo­nat­han Ek­wall och Erik Ekelundh (L:a Träslöv), Niko­la La­dan (De­ger­fors), Andre­as Karls­son (Var­bergs Gif), Jo­a­kim Sjö­ha­ge (slu­tar), San­deep Man­koo (klubb ej klar).

Trä­na­re: Mat­ti­as Lindström (ny).

I fjol: Tol­va i div 1 söd­ra.

Mål­sätt­ning: Till­hö­ra top­pen, slåss om upp­flytt­ning.

Se­ri­efa­vo­ri­ter: Eskils­min­ne, Hal­mia, Tvååker.

Ul­la­reds IK

Ny­för­värv: Mla­den Ga­lam­bos, Mac Johansson och Alex­an­der Johansson (Staf­singe), Tobias An­ders­son, och Vik­tor Karls­son (Hög­vad), Kushtrim Ma­hol­li och Ben­ja­min Lu­sja­ni (Snöstorp/ Ny­hem), Ja­kob Jen­sen och Adam Lindqvist (Ätra­fors ), Lucas Karls­son (egen pro­dukt).

Läm­nat: Si­mon Gren­vi/gustavs­son, Si­mon Wall­ne­dal, Tobias Karls­son, Mårten By­lan­der och Christi­an Carls­son (Böl­jan), Sebastian Ek­holm och Alo­and Al­za­hawi (Var­bergs Gif), Me­di­on Ka­bashi (Vin­berg), Sh­këlqim Ha­li­li (Trön­ninge IF), Pa­trik Haag och Da­ni­el Haag (Ves­sige­bro), Le­o­nard Nils­son (Ätran), Jacob Hall­berg (Ing­el­stad), Mal­te Hall­gren (Håff), Gabri­el Karls­son (Skrea), Fred­rik Bac­ke (Skäl­linge BK), Si­mon Cas­pers­son (Vil­jan).

Trä­na­re: Uno An­ders­son (and­ra året).

I fjol: Åt­ta.

Mål­sätt­ning: Bland de fy­ra bäs­ta.

Se­ri­efa­vo­rit: Hal­mia.

Var­bergs Gif

Ny­för­värv: Ar­bi­os Mzi, Le­o­nard Mu­laj, Har­ry Magh­der och Karl Ber­tils­son (Var­bergs Bo­is), Alo­and Al­za­hawi (Ul­la­red), Vik­tor An­ders­son (Värö­bac­ka), Oliver Eriks­son och Emil An­ders­son (L:a Träslöv), Mag­nus Ber­tils­son (åter från USA).

Läm­nat: Henrik Mag­nus­son (Dero­me/ås­klos­ter), Mi­kael Torstens­son och Andre­as Lennarts­son (L:a Träslöv), Al­bin Win­bo (Tvååker), Dri­ton Xhe­maj­li (Staf­singe), Si­nan Ibram (Slö­inge), Alex­an­der Bernd­ts­son (stu­di­er).

Trä­na­re: Hal­da Ka­bil (and­ra året).

I fjol: Tvåa i div 3 syd­väst­ra.

Mål­sätt­ning: Vin­na var­je match.

Se­ri­efa­vo­rit: Tvååker.

Vin­bergs IF

Ny­för­värv: Jesper An­ders­son och Jesper Pet­ters­son (Staf­singe), Me­di­on Ka­bashi (Ul­la­red), Ar­ben Aj­da­re­vic (Tvååker), Emil Eke­roth och End­rit Ibishi (HBK U).

Läm­nat: Alex­an­der Sa­kac och Isak Pe­ters­son (Hal­mia), Niklas Johns­son (slu­tat), Sebastian Möl­ler (Gais), Johan Las­sa­gård (Fal­ken­berg), Kristof­fer Bengts­son,

Trä­na­re: Mi­chael Svensson (ny).

I fjol: Fy­ra.

Mål­sätt­ning: Den hål­ler vi in­ternt.

Se­ri­efa­vo­rit: Tvååker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.