Fri­må­na­den gjor­de ont för Staf­singe

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 3 SYD­VÄST­RA: Un­der fri­må­na­den för­svann fem av fjol­å­rets start­s­pe­la­re från Staf­singe; Jesper Pet­ters­son och Jesper An­ders­son till Vin­berg och tri­on Mac Johansson, Alex­an­der Johansson och Mla­den Ga­lam­bos till Ul­la­red.

– Det var job­bi­ga för­lus­ter och det gav oss rätt myc­ket jobb med jakt på er­sät­ta­re, sä­ger trä­na­ren Ste­fan Hul­tén. Men med drygt två vec­kor kvar till se­ri­estar­ten ser han lju­sa­re på si­tu­a­tio­nen. – Det här kan bli in­tres­sant, sä­ger Hul­tén. Och sä­kert en tuff och jämn se­rie, pre­cis som van­ligt. Åt­ta ny­för­värv ba­lan­se­rar tap­pet. Och så finns en vik­tig trio kvar; Emil Bengts­son, Tor­björn ”Makrill” Johansson och Os­kar An­ders­son. – Tre spe­la­re med sto­ra Staf­singe-hjär­tan som bär la­get, sä­ger Hul­tén. På ny­för­värvs­si­dan märks bland an­nat mål­vak­ter­na Os­man Ze­in (Skrea) och Mi­los Vrajsko (Var­bergs Bo­is). Lik­som Ne­g­jat Li­ka (Tvååker), Dri­ton Xhe­mai­li (Var­bergs Gif) och 2,05 me­ter långe Sebastian Fåg­lum-ber­tils­son (FFF U).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.