FFF på jakt ef­ter ett hög­re tem­po

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

Hem­mapre­miä­ren på den nya are­nan blev en be­svi­kel­se. Fal­ken­bergs FF nol­la­des av ny­kom­ling­en Ös­ter.

Möj­li­gen ska Trel­le­borgs FF få so­ta för det. Men att mö­ta skå­ning­ar­na hem­ma på Vånga­val­len är san­ner­li­gen ing­en enkel upp­gift.

– Jag vill se mer kraft fram­åt och ett bättre tem­po i pass­nings­spe­let, sä­ger Fffträ­na­ren Hans Eklund.

Den va­ran ha­de Fal­ken­berg in­te myc­ket av mot Ös­ter.

– VI FICK in en del se­na ny­för­värv och be­hö­ver mer tid på oss. Men det ska nog bli bra, sä­ger Eklund.

Mitt­bac­kar­na Tobias Karls­son och Da­ni­el Johansson är fort­fa­ran­de bor­ta från spel. Unge Edi Sy­li­su­faj har pro­blem med en ljums­ke och är hel­ler in­te till­gäng­lig. Dess­utom är mitt­fäl­ta­ren Christof­fer Carls­son av­stängd ef­ter sin ut­vis­ning i pre­miä­ren.

– Trel­le­borg har ett ge­di­get gäng, spe­lar gans­ka enkel fotboll men vi­sa­de styr­ka i cu­pen, sä­ger Eklund.

DÄR TOG DET slut först i kvarts­fi­nal; 1–4 mot Ös­tersund.

– Trel­le­borg har ett gäng ru­ti­ne­ra­de kil­lar som kan av­gö­ra och jag tyc­ker nog att de var vär­da en pin­ne i sin pre­miär mot Helsing­borg, sä­ger Eklund.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

ING­EN ”STOFFE”. Fal­ken­bergs FF tving­as av­va­ra yt­ter­mitt­fäl­ta­ren Christof­fer Carls­son i bor­t­a­mö­tet med Trel­le­borg. ”Stoffe” fick rött kort på över­tid i se­rie­pre­miä­ren mot Ös­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.