Wå­le­mark: ”Mer tuff­het i när­kam­per­na”

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

Var­bergs Bo­is kam­ma­de noll i se­rie­pre­miä­ren. Re­du­ce­rings­må­let på straff kom på över­tid och Örgryte höll un­dan.

– Vi gjor­de väl en okej match, be­skri­ver Bo­is-trä­na­ren Jör­gen Wå­le­mark, men vi lär be­hö­va skru­va till spe­let ett snäpp för att kun­na ho­ta Helsing­borg.

Det är ex-all­svens­kar­na som kom­mer på be­sök till Påsk­bergsval­len på sön­dag, ett gäng som nämns som en topp­kan­di­dat i årets su­pe­ret­ta.

– VÅR INLEDNING är verk­li­gen in­te enkel, först Örgryte, nu Helsing­borg och sen Dal­kurd, sä­ger Wå­le­mark.

– Sam­ti­digt är det in­spi­re­ran­de att mö­ta Helsing­borg. Det blir en helt ny be­kant­skap.

Bo­is ha­de as­si­ste­ran­de trä­na­ren Tor­björn Ar­vids­son på plats när HIF vann sin se­rie­pre­miär mot Trel­le­borg, och Hif-folk fanns för­stås bland publi­ken när Bo­is spe­la­de på Gam­la Ul­le­vi.

– Vi har nog bra koll på varand­ra, sä­ger Wå­le­mark, som ock­så be­rät­tar att spe­lar­na kun­de ska­ka av sig pre­miär­för­lus­ten gans­ka snabbt.

WARBERGS IBF:S F03 GREJADE SERIESEGERN I SISTA MAT­CHEN

Vad vill du se mer av mot Helsing­borg?

– Att vi är med mer i när­kam­per­na. Det blir of­ta en re­jält fy­sisk fotboll i bör­jan av sä­song­en och då ska vi va­ra vak­na och va­ra med.

Bo­i­sar­na ha­de trä­nings­le­digt på fre­da­gen, men kör ett pass på lör­da­gen.

– Al­la är i da­gens lä­ge till­gäng­li­ga för spel.

En vinst kräv­des och det var just vad WIBF:S F03:or kla­ra­de av – 8–1 i se­ri­e­fi­na­len mot Träslövslä­ge F02. Det in­ne­bar se­ger i Pan­ta­me­ra röd me­del-se­ri­en. Bak­re ra­den från väns­ter: Fred­rik An­ders­son (le­da­re), Fe­li­cia Ahlm, Char­lot­ta El­delind (le­da­re), Maja Henriksson, Kla­ra El­delind, Li­sa Johns­son (le­da­re), Ve­ra Malm­ros, Fe­li­cia Bäck, To­ve Åhs­berg, Fe­li­cia Eriks­son, Jessica Johansson (le­da­re), Sofia El­delind, Cla­ra Lind­berg, Moa Da­ni­els­son, Thy­ra Bräu­ner Ny­man, Lil­ly Hjalmarsson, Le­na Leff­ler (le­da­re) och Lin­néa Ny­ström. Främ­re ra­den från väns­ter: Oli­via Karls­son, Sand­ra Ry­mark, El­len Carls­son, Mol­ly Johns­son, Caj­sa Leff­ler, Maya Johansson, Mär­ta Ber­tils­son, Filip­pa Thim­fors, Elin Strömqvist, Erin Ar­man och Ste­fan Ber­tils­son (le­da­re). Lig­gan­de: Ron­ja Her­mans­son.

Bild: PRI­VAT

INNEBANDY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.