FVBK är ing­et dus­sing­äng

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

”Ba­ra” en vinst till i se­mi­fi­nal­se­ri­en – då är Fal­ken­bergs VBK klart för sin tolf­te ra­ka Sm-fi­nal!

– Så långt fram vill jag in­te tän­ka, lo­var coachen Pa­trick Apa­ri­cio. Vi ska in­te tän­ka på vad vi har gjort och in­te på vad som kan lig­ga fram­för oss.

Med and­ra ord vill han se spe­lar­na ha full fo­kus på se­mi­fi­nal­match tre.

MEN DET SER onek­li­gen bra ut för FVBK, med led­ning 2–0 i match­se­ri­en mot Hyl­te/halm­stad, som den här gång­en tar emot si­na mot­stån­da­re i Ör­na­hal­len i Hyl­te­bruk.

– Där har vi fak­tiskt in­te spe­lat ti­di­ga­re un­der den här sä­song­en. Det är li­te läg­re tak­höjd, men det ska in­te va­ra nå­gon av­gö­ran­de fak­tor, tror Apa­ri­cio.

Ing­en ska väl in­bil­la sig att Hyl­te/halm­stad kom­mer att vi­ka ner sig fri­vil­ligt. Match två var en mäk­tig holm­gång.

– Det är oer­hört små mar­gi­na­ler som av­gör, sä­ger Apa­ri­cio. En smash som går cen­ti­me­tern ut­an­för. Ett block som sit­ter på linjen.

– Slut­spelsvol­ley­boll är här­ligt, när faj­ter­na blir så myc­ket taj­ta­re och pul­sen ökar.

HAN HAR FÖR­STÅS ing­en aning om hur Hyl­te/halm­stad re­so­ne­rar.

– Men jag gil­lar hell­re än 2–0-led­ning än tvärtom, sä­ger Apa­ri­cio med ett skratt.

Och Kristian Wret­han­der, kol­le­gan i H/H, kon­sta­te­rar att han nog ald­rig va­rit med om att vän­da ett 0–2-un­der­läge till 3–2.

– Jag tror in­te det. Jag bor­de ha kom­mit ihåg det, sä­ger Wret­han­der. Men nu gäl­ler det att gil­la läget.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.