Bra start för Sve­ri­ge i Da­vis Cup

Hallands Nyheter - - Sporten -

TENNIS: Sve­ri­ge fick en bra start på Da­vis Cup-mö­tet med Tur­ki­et i An­ta­lya och le­der med 2–0 i mat­cher ef­ter förs­ta da­gens ten­nisspel.

Christi­an Lin­dell vann den förs­ta sing­eln i tre ra­ka set (6–1, 6–4, 6–4) mot Tur­ki­ets et­ta Mar­sel Il­han, ran­kad 284 i värl­den, och Eli­as Ymer följ­de upp med att vin­na en ma­ra­ton­match, 4 tim­mar och 27 mi­nu­ter, mot 302-ran­ka­de Cem Il­kel (4–6, 6–3, 6–7, 7–6, 6–3).

”Jag är jät­te­glad. Vik­tigt att ge Sve­ri­ge po­äng. Jag var sta­dig från förs­ta po­äng. Jag spe­la­de med myc­ket topp­spinn men än­då ag­gres­sivt”, sä­ger Lin­dell till Svens­ka ten­nisför­bun­dets webb­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.