Gif­fa­re sat­te Hal­lands­re­kord

Hallands Nyheter - - Sporten -

FRI­ID­ROTT/VIKTKASTNING: Gif­far­na Carl-her­bert Wes­se­ly och Elvira Nils­son var i re­kord­ta­gen vid täv­ling­ar i Ma­ri­e­dals­hal­len.

Wes­se­ly skic­ka­de iväg vik­ten 16,88, lik­ty­digt med nytt Hal­lands­re­kord, det tred­je års­bäs­ta­re­sul­ta­tet i H70-klas­sen och ba­ra två cen­ti­me­ter från två­an.

El­vi­ras längs­ta kast mät­te 12,75, nytt Hal­lands­re­kord för kvin­nor. Det gjor­de ock­så att Gif-tje­jen tog sig in bland de fem­ton bäs­ta i ål­der­klas­sen 22 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.